Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0961.72.89.89 8,900,000 Viettel 
2 0961.94.6789 39,000,000 Viettel 
3 0971.08.8989 8,900,000 Viettel 
4 0971.62.8989 8,900,000 Viettel 
5 0971.84.6789 39,000,000 Viettel 
6 0981.70.8989 8,900,000 Viettel 
7 0945 884.119 568,000 Vinaphone 
8 0961.38.6789 48,000,000 Viettel 
9 0961.58.6789 38,000,000 Viettel 
10 0961.808.999 22,800,000 Viettel 
11 0961.844.999 15,800,000 Viettel 
12 0961.92.6789 38,000,000 Viettel 
13 0971.00.6789 48,000,000 Viettel 
14 0971.20.6789 38,000,000 Viettel 
15 0971.28.6789 38,000,000 Viettel 
16 0971.48.6789 38,000,000 Viettel 
17 0981.022.999 19,800,000 Viettel 
18 0981.068.999 19,800,000 Viettel 
19 0984.029.539 980,000 Viettel 
20 0987.049.589 1,880,000 Viettel 
21 0987.054.439 880,000 Viettel 
22 0987 149.029 880,000 Viettel 
23 0888 09.39.59 3,500,000 Vinaphone 
24 0904 870.759 390,000 Mobifone 
25 0948 414.559 568,000 Vinaphone 
26 0961.680.999 18,500,000 Viettel 
27 0961.806.999 18,750,000 Viettel 
28 0968.203.119 870,000 Viettel 
29 0981.020.999 19,500,000 Viettel 
30 0981.22.0999 17,500,000 Viettel 
31 0981.462.999 13,500,000 Viettel 
32 0982.063.759 750,000 Viettel 
33 0984.381.619 1,175,000 Viettel 
34 0984.991.829 1,170,000 Viettel 
35 0986 304.739 770,000 Viettel 
36 0986.410.759 750,000 Viettel 
37 0986.907.389 1,700,000 Viettel