Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0961.72.89.89 8,900,000 Viettel 
2 0961.94.6789 39,000,000 Viettel 
3 097.10.88899 8,200,000 Viettel 
4 0971.08.8989 8,900,000 Viettel 
5 0971.62.8989 8,900,000 Viettel 
6 0971.80.8899 6,000,000 Viettel 
7 0971.84.6789 39,000,000 Viettel 
8 0981.70.8989 8,900,000 Viettel 
9 0961.09.8899 8,000,000 Viettel 
10 096.110.6789 28,000,000 Viettel 
11 0961 278899 5,600,000 Viettel 
12 0961.38.6789 48,000,000 Viettel 
13 0961.58.6789 38,000,000 Viettel 
14 0961.808.999 22,800,000 Viettel 
15 0961 818899 13,000,000 Viettel 
16 0961.83.6789 38,000,000 Viettel 
17 0961.844.999 15,800,000 Viettel 
18 0961.92.6789 38,000,000 Viettel 
19 0961.98.8899 18,000,000 Viettel 
20 0967.613.089 980,000 Viettel 
21 0971.00.6789 48,000,000 Viettel 
22 0971.20.6789 38,000,000 Viettel 
23 0971 268899 12,000,000 Viettel 
24 0971.28.6789 38,000,000 Viettel 
25 0971.48.6789 38,000,000 Viettel 
26 0981.022.999 19,800,000 Viettel 
27 0981.068.999 19,800,000 Viettel 
28 0981.202.999 19,800,000 Viettel 
29 0984.029.539 980,000 Viettel 
30 0987.049.589 1,880,000 Viettel 
31 0987.054.439 880,000 Viettel 
32 0987.149.029 680,000 Viettel 
33 0904.874.159 370,000 Mobifone 
34 0961.07.8899 6,300,000 Viettel 
35 0961 168899 18,000,000 Viettel 
36 0961.680.999 18,500,000 Viettel 
37 0961 681989 8,600,000 Viettel 
38 0961.806.999 18,750,000 Viettel 
39 0963.696.819 975,000 Viettel 
40 0968.203.119 870,000 Viettel 
41 0971.06.8899 5,800,000 Viettel 
42 0972.06.79.89 1,970,000 Viettel 
43 0973.182.089 750,000 Viettel 
44 0981.020.999 19,500,000 Viettel 
45 0981.22.0999 17,500,000 Viettel 
46 0981.462.999 13,500,000 Viettel 
47 0981.89.69.89 6,800,000 Viettel 
48 0982.063.759 750,000 Viettel 
49 0984.381.619 1,175,000 Viettel 
50 0984.991.829 1,170,000 Viettel 
51 0986.304.739 770,000 Viettel 
52 0986.314.989 970,000 Viettel 
53 0986.410.759 750,000 Viettel 
54 0986 689119 8,999,000 Viettel 
55 0986.907.389 1,700,000 Viettel