SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
1090.223.15891,500,000Mobifone 
20902 238195450,000Mobifone 
30903 921348600,000Mobifone 
40905.723.8231,800,000Mobifone 
50905.75.28.21450,000Mobifone 
60905 7805051,700,000Mobifone 
70905 7832231,000,000Mobifone 
80907 1988983,900,000Mobifone 
9090.777.888.514,000,000Mobifone 
10090.779.889.2800,000Mobifone 
110907.98.54.98600,000Mobifone 
120908 4291151,080,000Mobifone 
130908 435235740,000Mobifone 
140908 471145760,000Mobifone 
150909.302.1783,500,000Mobifone 
160912.108.945890,000Vinaphone 
170912.118.854790,000Vinaphone 
180912 124857600,000Vinaphone 
190912. 128. 547990,000Vinaphone 
200912 134892600,000Vinaphone 
210912 137862600,000Vinaphone 
220912 145098690,000Vinaphone 
230912 145854650,000Vinaphone 
240912 150768998,000Vinaphone 
250912 152658948,000Vinaphone 
260912 152865998,000Vinaphone 
270912 152892998,000Vinaphone 
280912.18.07.922,950,000Vinaphone 
290912.185.922600,000Vinaphone 
300912 194238550,000Vinaphone 
310912 908055550,000Vinaphone 
320912 918162600,000Vinaphone 
330912.918.225550,000Vinaphone 
340912.918.252690,000Vinaphone 
350912 925218600,000Vinaphone 
360912 932085600,000Vinaphone 
370912.932.823740,000Vinaphone 
380912 935208600,000Vinaphone 
390912 945108600,000Vinaphone 
400912 955008689,000Vinaphone 
410912 958212600,000Vinaphone 
420912 958221499,000Vinaphone 
430912 963018900,000Vinaphone 
440912 970128559,000Vinaphone 
450912 970182559,000Vinaphone 
460912 971802450,000Vinaphone 
470913.02.65.851,350,000Vinaphone 
480913 0293481,300,000Vinaphone 
490913 0295821,050,000Vinaphone 
500913.053.8825,175,000Vinaphone 
510913.063.7281,250,000Vinaphone 
520913.064.3851,250,000Vinaphone 
530913.064.7181,250,000Vinaphone 
540913.065.5821,250,000Vinaphone 
550913 088 352459,000Vinaphone