SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10908.430.5552,900,000Mobifone 
20912.914.0581,900,000Vinaphone 
30912.914.418990,000Vinaphone 
40912.914.508990,000Vinaphone 
50912.915.408990,000Vinaphone 
60912.916.308990,000Vinaphone 
70913.803.2581,900,000Vinaphone 
8094.357.03081,390,000Vinaphone 
90943 958.5881,590,000Vinaphone 
10094 39.68.7581,190,000Vinaphone 
110947 365.8981,590,000Vinaphone 
120949.972.892980,000Vinaphone 
130962.89.89.53990,000Viettel 
140963 588.8931,290,000Viettel 
150965 112.438990,000Viettel 
160965 114.238990,000Viettel 
170965 398.8561,390,000Viettel 
180965.586.2993,900,000Viettel 
19096 71.74.9882,900,000Viettel 
200967 329.7882,900,000Viettel 
210967 382.7981,190,000Viettel 
220967.398.0981,900,000Viettel 
230967.39.81881,900,000Viettel 
240967 926.3981,190,000Viettel 
250967 936.2981,290,000Viettel 
260967 943.4981,190,000Viettel 
270967.945.3881,900,000Viettel 
280967.964.8551,190,000Viettel 
290967.975.808980,000Viettel 
300967.985.348990,000Viettel 
310967.989.182990,000Viettel 
320967 995.4821,190,000Viettel 
330968 29.79.181,390,000Viettel 
340968 827.9551,190,000Viettel 
350969 146.7981,190,000Viettel 
360969.14.87781,900,000Viettel 
370969 156.8781,190,000Viettel 
380969 189.4581,390,000Viettel 
390969 792.0981,290,000Viettel 
40096.990.58852,900,000Viettel 
410972 313.428890,000Viettel 
420972.758.867990,000Viettel 
430973.224.318980,000Viettel 
440974 11.01.882,900,000Viettel 
450975.276.887990,000Viettel 
460975.295.8863,900,000Viettel 
470975 48.85853,900,000Viettel 
480977 824.8951,290,000Viettel 
490977 890.6851,190,000Viettel 
500978 54.11221,890,000Viettel 
510978 937.0882,900,000Viettel 
520978 94.99221,390,000Viettel 
5309.789.56.0782,200,000Viettel 
5409 7899.04581,290,000Viettel 
550979 854.85416,900,000Viettel 
560