Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0907 969568 3,600,000 Mobifone 
2 0907 978568 1,600,000 Mobifone 
3 0932.98.7768 1,600,000 Mobifone 
4 0941 701368 3,672,000 Vinaphone 
5 094.357.0308 990,000 Vinaphone 
6 0943 97 49 68 550,000 Vinaphone 
7 0965 112.438 580,000 Viettel 
8 0967.329.788 1,900,000 Viettel 
9 0967.925.498 990,000 Viettel 
10 0967.943.498 990,000 Viettel 
11 0967.964.855 990,000 Viettel 
12 0967.985.348 990,000 Viettel 
13 0967.995.482 990,000 Viettel 
14 096.992.8583 990,000 Viettel 
15 096.995.4458 990,000 Viettel 
16 097.32.32.085 990,000 Viettel 
17 0975.008.055 1,900,000 Viettel 
18 0975.276.887 990,000 Viettel 
19 0976.187.498 990,000 Viettel 
20 0976.989.182 990,000 Viettel 
21 0977 875.880 1,390,000 Viettel 
22 0977.890.685 1,390,000 Viettel 
23 098.4499.178 1,390,000 Viettel 
24 0985.149.878 1,290,000 Viettel 
25 0985.914.878 990,000 Viettel 
26 09.8595.8672 890,000 Viettel 
27 0985.998.029 1,200,000 Viettel 
28 0986.847.395 1,190,000 Viettel 
29 0987.908.495 990,000 Viettel 
30 0987.98.3645 990,000 Viettel 
31 0989.728.592 990,000 Viettel 
32 0989.764.655 990,000 Viettel 
33 0901 789168 3,808,000 Mobifone 
34 0907 059568 1,300,000 Mobifone 
35 0907.09.5568 2,200,000 Mobifone 
36 0907 101768 2,200,000 Mobifone 
37 0907 118968 2,600,000 Mobifone 
38 0907 178368 2,000,000 Mobifone 
39 0907.35.65.68 3,100,000 Mobifone 
40 0907 369168 2,400,000 Mobifone 
41 0907.38.9968 2,200,000 Mobifone 
42 0907 509368 1,300,000 Mobifone 
43 0907 509568 1,300,000 Mobifone 
44 0907 512968 1,200,000 Mobifone 
45 0907.51.65.68 1,300,000 Mobifone 
46 0907 525768 1,800,000 Mobifone 
47 0907.53.63.68 2,600,000 Mobifone 
48 0907.55.61.68 2,400,000 Mobifone 
49 0907 570568 1,300,000 Mobifone 
50 0907 590368 1,300,000 Mobifone 
51 0907 598768 1,300,000 Mobifone 
52 0907.61.39.68 1,800,000 Mobifone 
53 0907.6.3.1968 2,600,000 Mobifone 
54 0907 653568 1,300,000 Mobifone 
55 0907.81.91.68 1,600,000 Mobifone