SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10912.914.508990,000Vinaphone 
20912.915.408990,000Vinaphone 
30912.916.308990,000Vinaphone 
40913.803.2581,900,000Vinaphone 
5094.357.03081,390,000Vinaphone 
60943 9585881,590,000Vinaphone 
7094 39.68.7581,190,000Vinaphone 
80947 3658981,590,000Vinaphone 
90962.89.89.53990,000Viettel 
100963 588.8931,290,000Viettel 
110965 112.438990,000Viettel 
120965 114.238990,000Viettel 
130965 398.8561,390,000Viettel 
140965.586.2993,900,000Viettel 
15096 71.74.9882,900,000Viettel 
160967 329.7882,900,000Viettel 
170967 33788815,000,000Viettel 
180967 382.7981,190,000Viettel 
190967.39.81881,900,000Viettel 
200967 936.2981,290,000Viettel 
210967 943.4981,190,000Viettel 
220967.945.3881,900,000Viettel 
230967.964.8551,190,000Viettel 
240967.975.808980,000Viettel 
250967.985.348990,000Viettel 
260967.989.182990,000Viettel 
270967 995.4821,190,000Viettel 
280968 29.79.181,390,000Viettel 
290968 827.9551,190,000Viettel 
300969 146.7981,190,000Viettel 
310969.14.87781,900,000Viettel 
320969 189.4581,390,000Viettel 
330969 792.0981,290,000Viettel 
34096.990.58852,900,000Viettel 
350972 313.428890,000Viettel 
360972.758.867990,000Viettel 
370973.224.318980,000Viettel 
380974 11.01.882,900,000Viettel 
390975 26.88772,390,000Viettel 
400975.276.887990,000Viettel 
410975.295.8863,900,000Viettel 
420975 48.85853,900,000Viettel 
430977 824.8951,290,000Viettel 
440977 890.6851,190,000Viettel 
450978 54.11221,890,000Viettel 
460978 937.0882,900,000Viettel 
470978 94.99221,390,000Viettel 
4809.789.56.0782,200,000Viettel 
490979 854.85416,900,000Viettel 
500983 120.1781,190,000Viettel 
510983 58.56.871,690,000Viettel 
520985 914.878990,000Viettel 
530985 99.80291,900,000Viettel 
540986 847.3951,190,000Viettel 
550986 857.5381,190,000Viettel