SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10907 1988983,400,000Mobifone 
20909 7568781,950,000Mobifone 
30912.914.508990,000Vinaphone 
40912.915.408990,000Vinaphone 
50912.916.308990,000Vinaphone 
60913.803.2581,900,000Vinaphone 
70914.959.6881,430,000Vinaphone 
80915. 8788581,650,000Vinaphone 
90915 8885781,730,000Vinaphone 
100918. 5679681,430,000Vinaphone 
110918 5685891,500,000Vinaphone 
120918.577.8681,320,000Vinaphone 
130919.679.4682,200,000Vinaphone 
140932.96.87781,000,000Mobifone 
150935.6 3.88892,000,000Mobifone 
160939.02.12.851,500,000Mobifone 
170939.278.6782,980,000Mobifone 
180943.53.01681,000,000Vinaphone 
19094.357.03081,390,000Vinaphone 
200944 6789753,200,000Vinaphone 
210945.588.5691,600,000Vinaphone 
220948 0015751,400,000Vinaphone 
230949 3588851,590,000Vinaphone 
240949 3658781,050,000Vinaphone 
250949 9654581,600,000Vinaphone 
260965 112.438990,000Viettel 
270965 114.238990,000Viettel 
280965.14.01.851,200,000Viettel 
290965 398.8561,390,000Viettel 
300965.586.2993,900,000Viettel 
310965 5888191,200,000Viettel 
32096 71.74.9882,900,000Viettel 
330967 329.7882,900,000Viettel 
340967 382.7981,190,000Viettel 
350967.38.58851,800,000Viettel 
360967 936.2981,290,000Viettel 
370967 943.4981,190,000Viettel 
380967.964.8551,190,000Viettel 
390967.975.808980,000Viettel 
400967.985.348990,000Viettel 
410967.989.182990,000Viettel 
420967 995.4821,190,000Viettel 
430968 29.79.181,390,000Viettel 
440968 827.9551,190,000Viettel 
450968 854 5591,100,000Viettel 
4609.6886.55573,500,000Viettel 
470969 146.7981,190,000Viettel 
480969.14.87781,900,000Viettel 
490969 189.4581,390,000Viettel 
500969 792.0981,290,000Viettel 
510972 313.428890,000Viettel 
520972.758.867990,000Viettel 
530973.224.318980,000Viettel 
540974 11.01.882,900,000Viettel 
550974 3858788,400,000Viettel