SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10912.914.508990,000Vinaphone 
20912.915.408990,000Vinaphone 
30912.916.308990,000Vinaphone 
40913.803.2581,900,000Vinaphone 
5094.357.03081,390,000Vinaphone 
60943 9585881,590,000Vinaphone 
7094 39.68.7581,190,000Vinaphone 
80962.89.89.53990,000Viettel 
90963 588.8931,290,000Viettel 
100965 112.438990,000Viettel 
110965 114.238990,000Viettel 
120965 398.8561,390,000Viettel 
130965.586.2993,900,000Viettel 
14096 71.74.9882,900,000Viettel 
150967 329.7882,900,000Viettel 
160967 33788815,000,000Viettel 
170967 382.7981,190,000Viettel 
180967 936.2981,290,000Viettel 
190967 943.4981,190,000Viettel 
200967.945.3881,900,000Viettel 
210967.964.8551,190,000Viettel 
220967.975.808980,000Viettel 
230967.985.348990,000Viettel 
240967.989.182990,000Viettel 
250967 995.4821,190,000Viettel 
260968 29.79.181,390,000Viettel 
270968 827.9551,190,000Viettel 
280969 146.7981,190,000Viettel 
290969.14.87781,900,000Viettel 
300969 189.4581,390,000Viettel 
310969 792.0981,290,000Viettel 
320972 313.428890,000Viettel 
330972.758.867990,000Viettel 
340973.224.318980,000Viettel 
350974 11.01.882,900,000Viettel 
360975 26.88772,390,000Viettel 
370975.276.887990,000Viettel 
380975.295.8863,900,000Viettel 
390975 48.85853,900,000Viettel 
400977 824.8951,290,000Viettel 
410977 890.6851,190,000Viettel 
420978.75.18683,000,000Viettel 
430978 937.0882,900,000Viettel 
440979 854.85416,900,000Viettel 
450983 120.1781,190,000Viettel 
460983 58.56.871,690,000Viettel 
470985 914.878990,000Viettel 
480985 99.80291,900,000Viettel 
490986 847.3951,190,000Viettel 
500986 857.5381,190,000Viettel 
510987 714.698990,000Viettel 
520987 936.278990,000Viettel 
530987.946.295990,000Viettel 
540989.583.287990,000Viettel 
550989 74.15881,900,000Viettel