SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
1094 39.68.758900,000Vinaphone 
20962 8989531,500,000Viettel 
3096.333.10681,900,000Viettel 
40963 5988831,100,000Viettel 
50963 7089982,000,000Viettel 
60964 67 19983,300,000Viettel 
70965 1005851,500,000Viettel 
80965 110 3681,000,000Viettel 
90965.111.2682,800,000Viettel 
100965 1302851,250,000Viettel 
110965.14.01.851,200,000Viettel 
120965 3469981,000,000Viettel 
130965.34.99.681,180,000Viettel 
140965 3895681,550,000Viettel 
15096.5554.8891,700,000Viettel 
16096.555.76883,250,000Viettel 
170965 5588941,480,000Viettel 
180965 5638891,050,000Viettel 
190965.575.6883,250,000Viettel 
200965 5875681,190,000Viettel 
210965 58 78 381,100,000Viettel 
220965.588.3691,250,000Viettel 
230965 5980981,200,000Viettel 
240965 5983681,660,000Viettel 
250966 2793981,050,000Viettel 
260967 138 9881,800,000Viettel 
270967 1658981,100,000Viettel 
280967 1859681,105,000Viettel 
290967 363 9881,600,000Viettel 
300967.38.58851,800,000Viettel 
310967.39.28.781,100,000Viettel 
320967 3980981,180,000Viettel 
330967.399.8081,500,000Viettel 
340967 9038981,100,000Viettel 
350967.92.19883,525,000Viettel 
360967 9258851,200,000Viettel 
370967 9865181,010,000Viettel 
380967.988.1381,100,000Viettel 
390967.995.0682,650,000Viettel 
400967 9987221,200,000Viettel 
410968.27.58591,000,000Viettel 
420968 8655573,500,000Viettel 
430968 8791921,799,000Viettel 
44096.8885.7171,000,000Viettel 
450969.158.8581,699,000Viettel 
460969.1.588855,000,000Viettel 
470969 18 09 981,200,000Viettel 
480969 1992682,600,000Viettel 
49096.990.58851,700,000Viettel 
500969 9238581,500,000Viettel 
510969 9290781,200,000Viettel 
520969 9585801,680,000Viettel 
530973 2332821,000,000Viettel 
540973 2822331,600,000Viettel 
550973 2870122,750,000Viettel