Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0981.22.8999 22,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
2 0981.022.999 19,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
3 0981.068.999 19,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
4 0981.280.999 19,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
5 0981.020.999 19,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
6 0981.028.999 19,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
7 0986.492.999 18,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
8 0981.208.999 18,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
9 0981.22.0999 17,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
10 0981.44.2999 16,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
11 0981.22.0000 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
12 0981.33.0000 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
13 0981.30.5678. 15,850,000 Viettel  Sim Số Tiến
14 0981.244.999 15,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
15 0981.466.999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
16 0981.77.0000 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
17 0981.462.999 13,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
18 0981.33.0999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
19 0984.756.756 12,000,000 Viettel  Sim Taxi
20 0981.44.0000 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
21 0981.55.0000 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
22 0981 365168 10,200,000 Viettel  Sim Lộc Phát
23 098.121.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
24 098.131.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
25 098.151.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
26 098.171.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
27 0981.70.8989 8,900,000 Viettel  Sim Số Lặp
28 098.123.7788 8,000,000 Viettel  Sim Số Kép
29 0982.22.55.33. 6,800,000 Viettel  Sim Số Kép
30 0982.44.55.11 6,800,000 Viettel  Sim Số Kép
31 0988.42.7799. 6,800,000 Viettel  Sim Số Kép
32 0981 989168 6,120,000 Viettel  Sim Lộc Phát
33 0981 989368 6,120,000 Viettel  Sim Lộc Phát
34 098.179.7788 6,000,000 Viettel  Sim Số Kép
35 0981.56.7788 5,800,000 Viettel  Sim Số Kép
36 0981.76.77.88 5,800,000 Viettel  Sim Số Kép
37 098.139.7788 5,550,000 Viettel  Sim Số Kép
38 0981 979268 4,760,000 Viettel  Sim Lộc Phát
39 0985.89.39.68 4,760,000 Viettel  Sim Lộc Phát
40 098.99.36.168 4,080,000 Viettel  Sim Lộc Phát
41 0981.34.1616 3,980,000 Viettel  Sim Số Lặp
42 098.727.79.68 3,950,000 Viettel  Sim Lộc Phát
43 0981.34.3388 3,750,000 Viettel  Sim Số Kép
44 0981.43.1616 3,700,000 Viettel  Sim Số Lặp
45 0981.70.1616 3,700,000 Viettel  Sim Số Lặp
46 0981.74.1616 3,700,000 Viettel  Sim Số Lặp
47 0981.26.56.86 3,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
48 0982.19.79.39 3,500,000 Viettel  Sim Thần Tài
49 0984.86.5979 3,200,000 Viettel  Sim Thần Tài
50 0981.09.3388 2,970,000 Viettel  Sim Số Kép
51 0981.27.3388 2,970,000 Viettel  Sim Số Kép
52 0981.72.3388 2,970,000 Viettel  Sim Số Kép
53 0981.74.3388 2,970,000 Viettel  Sim Số Kép
54 0985.299.858 2,970,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
55 0981.29.7788 2,950,000 Viettel  Sim Số Kép