Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0981.333.444 39,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
2 0981.22.8999 22,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
3 0981 368899 20,000,000 Viettel  Sim Số Kép
4 0981.022.999 19,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
5 0981.068.999 19,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
6 0981.202.999 19,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
7 0981.280.999 19,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
8 0981.020.999 19,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
9 0981.028.999 19,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
10 0986.492.999 18,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
11 0981.208.999 18,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
12 0981 138899 18,000,000 Viettel  Sim Số Kép
13 0981 398899 18,000,000 Viettel  Sim Số Kép
14 0981.22.0999 17,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
15 0981.44.2999 16,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
16 0981.22.0000 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
17 0981 268899 16,000,000 Viettel  Sim Số Kép
18 0981.33.0000 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
19 0981.30.5678. 15,850,000 Viettel  Sim Số Tiến
20 0981.244.999 15,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
21 0981.466.999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
22 0981.77.0000 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
23 0981.462.999 13,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
24 0981 298899 13,000,000 Viettel  Sim Số Kép
25 0981 028899 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
26 0981 185599 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
27 0981 218899 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
28 0981 235599 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
29 0981.33.0999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
30 0981.59.5599 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
31 0981 668568 12,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
32 0981 795599 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
33 0981 969968 12,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
34 0984.529.529 12,000,000 Viettel  Sim Taxi
35 0984.756.756 12,000,000 Viettel  Sim Taxi
36 0984.785.785 12,000,000 Viettel  Sim Taxi
37 0981.200.999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
38 0981.44.0000 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
39 0981.55.0000 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
40 0981.08.8899 9,999,000 Viettel  Sim Số Kép
41 0981 389988 9,999,000 Viettel  Sim Số Kép
42 0981 399988 9,999,000 Viettel  Sim Số Kép
43 098.121.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
44 098.131.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
45 098.151.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
46 098.171.0000 9,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
47 0981.89.66.89 9,500,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
48 0981 986866 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát
49 0981.92.6668 9,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
50 0981.93.6668 9,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
51 0986 689119 8,999,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
52 0981.52.8989 8,900,000 Viettel  Sim Số Lặp
53 0981.70.8989 8,900,000 Viettel  Sim Số Lặp
54 0981 468899 8,500,000 Viettel  Sim Số Kép
55 0981 695599 8,500,000 Viettel  Sim Số Kép