Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0971.66.6789 59,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
2 0971.00.6789 48,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
3 0971.44.6789 39,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
4 0971.84.6789 39,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
5 0971.20.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
6 0971.28.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
7 0971.48.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
8 0971.80.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
9 0971.04.6789 28,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
10 0971.46.6789 28,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
11 0971.33.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
12 0971.55.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
13 0971.66.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
14 0971.88.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
15 0971.99.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
16 0971.00.7979 18,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
17 0971.168.368 18,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
18 0971.22.7979 18,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
19 0971.66.0000 18,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
20 0971.668.868 18,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
21 0971.75.68.68 18,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
22 0971.88.0000 18,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
23 0971.99.0000 18,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
24 0971.568.768 15,700,000 Viettel  Sim Lộc Phát
25 0971.568.968 15,700,000 Viettel  Sim Lộc Phát
26 0971.768.968 15,700,000 Viettel  Sim Lộc Phát
27 0971.168.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
28 0971.268.668 15,000,000 Viettel  Sim Gánh Đảo
29 0971.268.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
30 0971.355.999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
31 0971.377.999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
32 0971.55.0000 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
33 0971.55.7999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
34 0971.568.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
35 0971.66.7999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
36 0971.768.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
37 0971.868.968 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
38 0979 863968 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
39 0971.00.2999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
40 0971.00.3999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
41 0971.00.5999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
42 0971.00.6999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
43 0971.033.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
44 0971.055.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
45 0971.200.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
46 0971.211.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
47 0971.22.0000 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
48 0971.22.3999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
49 0971.22.5999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
50 0971.22.7999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
51 0971.300.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
52 0971.322.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
53 0971.33.0000 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
54 0971.368.468 12,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
55 0971.468.568 12,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát