Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0977.119.119 70,000,000 Viettel  Sim Gánh Đảo
2 0971.66.6789 59,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
3 0971.00.6789 48,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
4 0971.44.6789 39,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
5 0971.84.6789 39,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
6 0971.20.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
7 0971.28.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
8 0971.48.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
9 0971.80.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
10 0971.04.6789 28,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
11 0971.46.6789 28,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
12 0971.33.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
13 0971.55.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
14 0971.66.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
15 0971.88.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
16 0971.99.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
17 0971.00.7979 18,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
18 0971.168.368 18,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
19 0971.22.7979 18,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
20 0971.66.0000 18,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
21 0971.668.868 18,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
22 0971.86.8899 18,000,000 Viettel  Sim Số Kép
23 0971.88.0000 18,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
24 0971.99.0000 18,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
25 0971.568.768 15,700,000 Viettel  Sim Lộc Phát
26 0971.568.968 15,700,000 Viettel  Sim Lộc Phát
27 0971.768.968 15,700,000 Viettel  Sim Lộc Phát
28 0971.168.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
29 0971.268.668 15,000,000 Viettel  Sim Gánh Đảo
30 0971.268.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
31 0971.355.999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
32 0971.377.999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
33 0971.55.0000 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
34 0971.55.7999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
35 0971.568.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
36 0971 568899 15,000,000 Viettel  Sim Số Kép
37 0971 588899 15,000,000 Viettel  Sim Số Kép
38 0971.66.7999 15,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
39 0971.768.868 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
40 0971.79.8899 15,000,000 Viettel  Sim Số Kép
41 0971.868.968 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
42 097.11.88899 14,000,000 Viettel  Sim Số Kép
43 0971 388899 13,500,000 Viettel  Sim Số Kép
44 0971 288899 13,000,000 Viettel  Sim Số Kép
45 0971.00.2999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
46 0971.00.3999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
47 0971.00.5999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
48 0971.00.6999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
49 0971.011.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
50 0971.033.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
51 0971.055.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
52 0971.066.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
53 0971 138899 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
54 0971 178899 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép
55 0971 198899 12,000,000 Viettel  Sim Số Kép