SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
1096 77777771,100,000,000Viettel Sim Lục Quý
209.69.69.69.69900,000,000Viettel Sim Số Lặp
3096 2222222750,000,000Viettel Sim Lục Quý
40966 555555600,000,000Viettel Sim Lục Quý
50965 777777460,000,000Viettel Sim Lục Quý
60965.24.888865,000,000Viettel Sim Tứ Quý
70964.93.999959,000,000Viettel Sim Tứ Quý
80966.08.08.0859,000,000Viettel Sim Số Lặp
90966.8888.5829,000,000Viettel Sim Dễ Nhớ
100967.55.88.6618,000,000Viettel Sim Số Kép
110968 015.01516,800,000Viettel Sim Taxi
120968 091.09116,800,000Viettel Sim Năm Sinh
130966.68.78.7816,500,000Viettel Sim Số Lặp
140969.757.88816,000,000Viettel Sim Tam Hoa
150964.268.99913,500,000Viettel Sim Tam Hoa
160968.292.88813,500,000Viettel Sim Tam Hoa
170968 035.03512,800,000Viettel Sim Taxi
180968 33.22.3311,800,000Viettel Sim Số Kép
190964 1111.889,880,000Viettel Sim Năm Sinh
200968 332.3329,800,000Viettel Sim Gánh Đảo
210964.557.8888,900,000Viettel Sim Tam Hoa
220968.11.66.778,900,000Viettel Sim Số Kép
230968 55.22.118,800,000Viettel Sim Số Kép
240968 93.23458,800,000Viettel Sim Số Tiến
250964.8888.587,900,000Viettel Sim Dễ Nhớ
260966.82.66.996,900,000Viettel Sim Số Kép
270965 574.9863,900,000Viettel Sim Lộc Phát
280965.586.2993,900,000Viettel Sim Dễ Nhớ
290967.67.67.633,900,000Viettel Sim Dễ Nhớ
300969.799.5993,500,000Viettel Sim Dễ Nhớ
31096 71.74.9882,900,000Viettel Sim Dễ Nhớ
320967 329.7882,900,000Viettel Sim Dễ Nhớ
330969.18.09692,900,000Viettel Sim Năm Sinh
34096.990.58852,900,000Viettel Sim Dễ Nhớ
350963.01.19922,800,000Viettel Sim Năm Sinh
36096.38.234682,800,000Viettel Sim Số Tiến
37096.39.234682,800,000Viettel Sim Số Tiến
380967.28.08.082,800,000Viettel Sim Số Lặp
390968.2968.982,800,000Viettel Sim Dễ Nhớ
400969.189.1982,800,000Viettel Sim Dễ Nhớ
410969.607.7072,800,000Viettel Sim Dễ Nhớ
420962.01.11.99 2,500,000Viettel Sim Năm Sinh
4309 6669.55562,500,000Viettel Sim Dễ Nhớ
440968.01.11.992,500,000Viettel Sim Năm Sinh
4509.6879.19722,500,000Viettel Sim Năm Sinh
460968.79.20012,500,000Viettel Sim Dễ Nhớ
470969.69.79.982,500,000Viettel Sim Dễ Nhớ
480963.04.11.99 2,300,000Viettel Sim Năm Sinh
490964.01.11.99 2,300,000Viettel Sim Năm Sinh
500964.05.11.99 2,300,000Viettel Sim Năm Sinh
510964.09.11.992,300,000Viettel Sim Năm Sinh
520964.24.11.992,300,000Viettel Sim Năm Sinh
530964.31.11.992,300,000Viettel Sim Năm Sinh
540962 14.00882,200,000Viettel Sim Số Kép
550962 57.00882,200,000Viettel Sim Số Kép