Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0961.38.6789 48,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
2 0961.56.6789 48,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
3 0961.63.6789 48,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
4 0961.54.6789 39,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
5 0961.76.6789 39,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
6 0961.94.6789 39,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
7 0961.09.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
8 0961.58.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
9 0961.72.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
10 096.181.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
11 0961.90.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
12 0961.92.6789 38,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
13 0961.33.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
14 0961.66.7979 25,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
15 0961.808.999 22,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
16 0961.806.999 18,750,000 Viettel  Sim Tam Hoa
17 0961.680.999 18,500,000 Viettel  Sim Tam Hoa
18 0961.22.7979 18,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
19 0961.268.368 18,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
20 0961.55.7979 18,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
21 0961.99.0000 18,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
22 0962.79.5678 16,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
23 0961.800.999 16,700,000 Viettel  Sim Tam Hoa
24 0961.802.999 16,700,000 Viettel  Sim Tam Hoa
25 0961.168.368 16,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
26 0961.58.5678 15,850,000 Viettel  Sim Số Tiến
27 0961.18.5678 15,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
28 0961.844.999 15,800,000 Viettel  Sim Tam Hoa
29 0961.268.568 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
30 0961.368.468 15,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
31 0961.468.568 15,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
32 0961.55.0000 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
33 0961.70.79.79 15,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
34 0961.71.79.79 15,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
35 0961.75.79.79 15,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
36 0961.76.79.79 15,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
37 0968.015.015 15,000,000 Viettel  Sim Taxi
38 0968.091.091 15,000,000 Viettel  Sim Năm Sinh
39 0961.25.5678 13,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
40 0961.22.0000 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
41 0961.33.0000 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
42 0961.66.7999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
43 0961.733.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
44 0961.755.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
45 0961.766.999 12,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
46 0961.07.5678 11,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
47 0961.90.5678 11,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
48 0961.168.568 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
49 0961.568.968 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
50 0961.668.768 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
51 0961.668.968 11,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
52 0961.722.999 11,000,000 Viettel  Sim Tam Hoa
53 0961.77.0000 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
54 0961.43.5678 9,800,000 Viettel  Sim Số Tiến
55 0961.068.868 9,500,000 Viettel  Sim Lộc Phát