Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 016 29 29 29 29 700,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
2 016.26.26.26.26 320,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
3 01626 689999 32,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
4 01629.22.9999 25,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
5 01629 779999 24,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
6 01627 559999 21,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
7 01629 569999 21,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
8 01628 779999 20,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
9 016.26.27.28.29 18,490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
10 01628 778888 17,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
11 01628 638888 16,999,000 Viettel  Sim Tứ Quý
12 01627 379999 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
13 01627 729999 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
14 0162.77.56789 16,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
15 01628 308888 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
16 01626 959999 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
17 01627 228888 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
18 01627 558888 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
19 01627 678888 14,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
20 01627 368888 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
21 01628 489999 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
22 016.29.579999 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
23 01627.79.39.79 11,700,000 Viettel  Sim Thần Tài
24 01627 089999 11,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
25 01626 046666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
26 01626 406666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
27 01626 416666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
28 01626 436666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
29 01627 346666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
30 01627 406666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
31 01627 416666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
32 01627 426666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
33 01627 436666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
34 01627 476666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
35 01627 496666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
36 01627 516666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
37 01627 546666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
38 01627 806666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
39 01627 846666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
40 01627 946666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
41 01628 046666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
42 01628 076666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
43 01628 106666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
44 01628 146666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
45 01628 716666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
46 01628 736666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
47 01629 046666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
48 01629 076666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
49 01629 146666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
50 01629 346666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
51 01629 406666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
52 01629 426666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
53 01629 436666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
54 01629 476666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
55 01629 496666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý