Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 016 29 29 29 29 700,000,000 Viettel  Sim Số Lặp
2 01629.22.9999 25,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
3 0162.977.9999 24,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
4 0162.755.9999 21,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
5 0162.877.9999 20,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
6 01629 569999 19,450,000 Viettel  Sim Tứ Quý
7 016.26.27.28.29 18,490,000 Viettel  Sim Dễ Nhớ
8 016 2688 2688 18,000,000 Viettel  Sim Lộc Phát
9 0162.877.8888 17,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
10 01628 638888 16,999,000 Viettel  Sim Tứ Quý
11 016.2772.9999 16,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
12 0162.77.56789 16,000,000 Viettel  Sim Số Tiến
13 01.626.959999 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
14 0162.722.8888 15,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
15 0162.767.8888 14,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
16 016.2848.9999 12,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
17 01629.57.9999 11,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
18 01626 046666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
19 01626 406666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
20 01626 416666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
21 01627 426666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
22 01628 736666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
23 01629 496666 10,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
24 01627 368888 9,999,000 Viettel  Sim Tứ Quý
25 01626 156666 9,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
26 01627 238888 8,200,000 Viettel  Sim Tứ Quý
27 01629 868868 8,000,000 Viettel  Sim Gánh Đảo
28 01626.43.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
29 01627.34.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
30 01627.40.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
31 01627.41.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
32 01627.43.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
33 01627.49.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
34 01627.51.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
35 01627.54.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
36 01627.80.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
37 01627.84.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
38 01627.94.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
39 01628.04.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
40 01628.07.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
41 01628.14.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
42 01628.71.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
43 01629.04.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
44 01629.07.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
45 01629.14.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
46 01629.34.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
47 01629.40.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
48 01629.42.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
49 01629.43.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
50 01629.47.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
51 01629.54.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
52 01629.74.6666 7,440,000 Viettel  Sim Tứ Quý
53 01628.66.66.88 7,000,000 Viettel  Sim Số Kép
54 01626 946666 6,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý
55 01628 346666 6,500,000 Viettel  Sim Tứ Quý