Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0913 686666 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
57 091.568.9999 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
58 0981 779999 399,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
59 0917.66.9999 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
60 0982 369999 399,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
61 0943 889999 386,868,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
62 09.11.33.9999 385,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
63 0978 998888 384,750,016 Viettel  Sim Tứ Quý
64 0906 998888 380,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
65 0968 33 8888 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
66 0978 779999 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 0901 22 9999 379,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
68 0913 119999 370,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
69 0983 579999 370,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
70 09.6116.8888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
71 0916.55.8888 351,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
72 0901 009999 350,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
73 0911.16.8888 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
74 0967.66.8888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
75 0977.98.9999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
76 0902 338888 349,868,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
77 0945 669999 340,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
78 0963 998888 340,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
79 0918 339999 339,868,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
80 0989 26 9999 336,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
81 0979 989999 333,999,008 Viettel  Sim Tứ Quý
82 0906 338888 329,868,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
83 0969 989999 326,988,992 Viettel  Sim Tứ Quý
84 0963 119999 325,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 093 878 9999 320,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
86 0985 33 8888 320,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
87 0987 969999 316,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
88 0984.66.8888 300,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
89 012.9999.8888 300,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
90 0906 398888 299,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
91 0985 119999 299,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
92 092.678.9999 298,000,000 Vietnamobile  Sim Tứ Quý
93 09.46.46.8888 298,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
94 0902 119999 296,868,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
95 0912 029999 295,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
96 0916 338888 290,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
97 0914 568888 289,868,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
98 0909 358888 280,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
99 0939.16.8888 280,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
100 0988.91.8888 276,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
101 0917.55.9999 270,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
102 0963.11.8888 270,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
103 0976.55.9999 270,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
104 0988.61.9999 269,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
105 0988 129999 268,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 0909 128888 260,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
107 01233.66.8888 260,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
108 0939 868888 251,688,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
109 0907 098888 250,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
110 0907.55.8888 250,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý