Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
56 0983 579999 442,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
57 0966 898888 428,900,000 Viettel  Sim Tứ Quý
58 0969 898888 428,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
59 0913 789999 408,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
60 0913 686666 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
61 091.568.9999 400,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
62 0917.66.9999 399,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
63 0912 99 8888 388,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
64 0978 998888 384,750,016 Viettel  Sim Tứ Quý
65 0909.16.8888 380,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
66 0968 33 8888 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
67 0978 779999 380,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
68 09.11.33.9999 379,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
69 0901 22 9999 369,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
70 09.6116.8888 360,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
71 0988 129999 358,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
72 0916.55.8888 351,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
73 0911.16.8888 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
74 0919 398888 350,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
75 0964 569999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
76 0967 66 8888 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
77 0967 679999 350,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
78 0906 229999 349,985,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
79 0906 338888 349,985,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
80 0906 339999 349,985,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
81 0906 998888 349,985,984 Mobifone  Sim Tứ Quý
82 0943 889999 349,985,984 Vinaphone  Sim Tứ Quý
83 0983 119999 346,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
84 0984 668888 346,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
85 0963 998888 340,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
86 0918 339999 339,868,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
87 0989 26 9999 336,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
88 0987 969999 335,999,008 Viettel  Sim Tứ Quý
89 0963 119999 329,985,984 Viettel  Sim Tứ Quý
90 0902 338888 329,868,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
91 0945 669999 329,868,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
92 0903.90.9999 325,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
93 093 878 9999 320,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
94 0985 33 8888 320,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
95 0987 989999 320,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
96 0979.77.8888 310,700,000 Viettel  Sim Tứ Quý
97 0901 009999 310,000,000 Mobifone  Sim Tứ Quý
98 012.9999.8888 300,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
99 0982.369999 299,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
100 0985 119999 299,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
101 0926 789999 298,000,000 Vietnamobile  Sim Tứ Quý
102 09.46.46.8888 298,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
103 0988 279 999 295,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
104 0965 656666 291,800,000 Viettel  Sim Tứ Quý
105 0981 128888 291,800,000 Viettel  Sim Tứ Quý
106 0986 556666 291,800,000 Viettel  Sim Tứ Quý
107 0916.33.8888 290,000,000 Vinaphone  Sim Tứ Quý
108 0976 768888 290,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý
109 0989 819999 289,868,000 Viettel  Sim Tứ Quý
110 0988 848888 288,000,000 Viettel  Sim Tứ Quý