Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0961.76.6789 39,000,000 Viettel 
2 0971.66.6789 59,000,000 Viettel 
3 0979.084.796 990,000 Viettel 
4 0987.741.896 990,000 Viettel 
5 0943.97.02.87 580,000 Vinaphone 
6 0961.07.5678 11,800,000 Viettel 
7 0961.076.785 580,000 Viettel 
8 0961.56.6789 48,000,000 Viettel 
9 0962.7789.65 680,000 Viettel 
10 0962.79.5678 16,800,000 Viettel 
11 0967.038.916 680,000 Viettel 
12 0967.087.057 680,000 Viettel 
13 0967.231.687 680,000 Viettel 
14 0968.541.727 680,000 Viettel 
15 0968.75.01.76 680,000 Viettel 
16 0969.136.186 3,800,000 Viettel 
17 0969.901.186 880,000 Viettel 
18 0971.06.5678 11,800,000 Viettel 
19 0971.46.6789 28,000,000 Viettel 
20 0971.479.886 1,800,000 Viettel 
21 980,000 Viettel 
22 0975.021.896 880,000 Viettel 
23 0976.774.586 1,800,000 Viettel 
24 0977.23.08.67 880,000 Viettel 
25 0978.16.76.96 4,800,000 Viettel 
26 0981.174.586 1,580,000 Viettel 
27 0981.34.1616 3,980,000 Viettel 
28 0984.154.017 680,000 Viettel 
29 0984.391.096 680,000 Viettel 
30 0985.014.237 580,000 Viettel 
31 0986.649.773 680,000 Viettel 
32 0987.071.476 680,000 Viettel 
33 0987.141.306 680,000 Viettel 
34 0987.865.772 680,000 Viettel 
35 0988.739.186 1,870,000 Viettel 
36 0988.751.416 880,000 Viettel 
37 0989.365.946 880,000 Viettel 
38 0961.479.768 970,000 Viettel 
39 0961.479.786 970,000 Viettel 
40 0961 668779 8,500,000 Viettel 
41 0961.67.7788 3,700,000 Viettel 
42 0964.7777.48 4,750,000 Viettel 
43 096.51.51.866 2,750,000 Viettel 
44 09.6677.6385 570,000 Viettel 
45 09.6677.8376 570,000 Viettel 
46 09.6677.8419 570,000 Viettel 
47 09.6677.8473 570,000 Viettel 
48 09.6677.8475 570,000 Viettel 
49 09.6677.8491 570,000 Viettel 
50 09.6677.8493 570,000 Viettel 
51 09.6677.8527 570,000 Viettel 
52 09.6677.8592 570,000 Viettel 
53 0966.779.418 570,000 Viettel 
54 09.6677.9483 570,000 Viettel 
55 0966.867.393 570,000 Viettel