Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0961.76.6789 39,000,000 Viettel 
2 0961.97.67.68 1,500,000 Viettel 
3 0971.66.6789 59,000,000 Viettel 
4 0979.084.796 990,000 Viettel 
5 0987.741.896 990,000 Viettel 
6 09.1727.63.68 1,999,000 Vinaphone 
7 0942 101.877 568,000 Vinaphone 
8 0943.77.6968 999,000 Vinaphone 
9 0943.97.02.87 580,000 Vinaphone 
10 0947.38.77.68 1,200,000 Vinaphone 
11 0947 388.776 568,000 Vinaphone 
12 0949 585.667 568,000 Vinaphone 
13 0961.07.5678 11,800,000 Viettel 
14 0961.076.785 580,000 Viettel 
15 0961 277368 2,500,000 Viettel 
16 0961.56.6789 48,000,000 Viettel 
17 0962.7789.65 680,000 Viettel 
18 0962.79.5678 16,800,000 Viettel 
19 0967 033768 1,200,000 Viettel 
20 0967.038.916 680,000 Viettel 
21 0967 071568 999,000 Viettel 
22 0967.087.057 680,000 Viettel 
23 0967 510768 999,000 Viettel 
24 0967 749368 999,000 Viettel 
25 0968 377568 1,100,000 Viettel 
26 0968.541.727 680,000 Viettel 
27 0968.75.01.76 680,000 Viettel 
28 0971.06.5678 11,800,000 Viettel 
29 0971.46.6789 28,000,000 Viettel 
30 0971.479.886 1,800,000 Viettel 
31 0971 714668 2,000,000 Viettel 
32 0973.5678.68 26,000,000 Viettel 
33 0974.968.097 980,000 Viettel 
34 0975.021.896 880,000 Viettel 
35 0976 578368 1,650,000 Viettel 
36 0976.774.586 1,800,000 Viettel 
37 0977.23.08.67 880,000 Viettel 
38 0977 362168 999,000 Viettel 
39 0977 671868 1,900,000 Viettel 
40 0978.16.76.96 4,800,000 Viettel 
41 0978.97.6968 2,500,000 Viettel 
42 0981.174.586 1,580,000 Viettel 
43 0981.34.1616 3,980,000 Viettel 
44 0984.154.017 680,000 Viettel 
45 0984.391.096 680,000 Viettel 
46 0985.014.237 580,000 Viettel 
47 0986.649.773 680,000 Viettel 
48 0987.071.476 680,000 Viettel 
49 0987.141.306 680,000 Viettel 
50 0987.865.772 680,000 Viettel 
51 0988.751.416 880,000 Viettel 
52 0989.365.946 880,000 Viettel 
53 0937.62.79.68 2,500,000 Mobifone 
54 0946.55.77.68 2,200,000 Vinaphone 
55 0947 783768 999,000 Vinaphone