SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10912.914.508990,000Vinaphone 
20912.915.408990,000Vinaphone 
30912.916.308990,000Vinaphone 
40913.803.2581,900,000Vinaphone 
5094.357.03081,390,000Vinaphone 
60943 958.5881,590,000Vinaphone 
7094 39.68.7581,190,000Vinaphone 
80947 365.8981,590,000Vinaphone 
90962.89.89.53990,000Viettel 
100963 588.8931,290,000Viettel 
110965 112.438990,000Viettel 
120965 114.238990,000Viettel 
130965 398.8561,390,000Viettel 
140965.586.2993,900,000Viettel 
15096 71.74.9882,900,000Viettel 
160967 329.7882,900,000Viettel 
170967.337.88815,000,000Viettel 
180967 382.7981,190,000Viettel 
190967.398.0981,900,000Viettel 
200967.39.81881,900,000Viettel 
210967 926.3981,190,000Viettel 
220967 936.2981,290,000Viettel 
230967 943.4981,190,000Viettel 
240967.945.3881,900,000Viettel 
250967.964.8551,190,000Viettel 
260967.975.808980,000Viettel 
270967.985.348990,000Viettel 
280967.989.182990,000Viettel 
290967 995.4821,190,000Viettel 
300968 29.79.181,390,000Viettel 
310968 827.9551,190,000Viettel 
320969 146.7981,190,000Viettel 
330969.14.87781,900,000Viettel 
340969 156.8781,190,000Viettel 
350969 189.4581,390,000Viettel 
360969 792.0981,290,000Viettel 
37096.990.58852,900,000Viettel 
380972 313.428890,000Viettel 
390972.758.867990,000Viettel 
400973.224.318980,000Viettel 
410974 11.01.882,900,000Viettel 
420975 26.88772,390,000Viettel 
430975.276.887990,000Viettel 
440975.295.8863,900,000Viettel 
450975 48.85853,900,000Viettel 
460977 824.8951,290,000Viettel 
470977 890.6851,190,000Viettel 
480978 54.11221,890,000Viettel 
490978 937.0882,900,000Viettel 
500978 94.99221,390,000Viettel 
5109.789.56.0782,200,000Viettel 
5209 7899.04581,290,000Viettel 
530979 854.85416,900,000Viettel 
540983 120.1781,190,000Viettel 
55098.358.29691,900,000Viettel