SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10905.76.1128990,000Mobifone 
20912.915.408990,000Vinaphone 
30912.916.308990,000Vinaphone 
40965.112.438990,000Viettel 
50965.114.238990,000Viettel 
60965.398.8561,390,000Viettel 
7096.71.74.9882,900,000Viettel 
80967.329.7882,900,000Viettel 
90967.925.4981,290,000Viettel 
100967.943.4981,190,000Viettel 
110967.964.8551,190,000Viettel 
120967.985.348990,000Viettel 
130967.989.182990,000Viettel 
140967.995.4821,190,000Viettel 
150969.146.7981,190,000Viettel 
160969.14.87781,900,000Viettel 
170969.189.4581,390,000Viettel 
180969.792.0981,290,000Viettel 
19096.992.85831,390,000Viettel 
20096.995.4458990,000Viettel 
210972.313.428890,000Viettel 
220972.358.212890,000Viettel 
230972.758.867990,000Viettel 
24097.32.32.085990,000Viettel 
250974.11.01.882,900,000Viettel 
260975.276.887990,000Viettel 
270975.48.85853,900,000Viettel 
280976.187.4981,290,000Viettel 
290976.958.465990,000Viettel 
300976.989.1821,390,000Viettel 
310977.890.6851,190,000Viettel 
320977.898.0921,290,000Viettel 
330979.854.85416,900,000Viettel 
34098.4499.1781,290,000Viettel 
350985.149.8781,990,000Viettel 
360985.914.878990,000Viettel 
3709.8595.8672890,000Viettel 
380985.99.80291,900,000Viettel 
390986.847.3951,190,000Viettel 
400986.857.5381,190,000Viettel 
410987.50.1108990,000Viettel 
420987.714.698990,000Viettel 
430987.908.495990,000Viettel 
440987.98.3645990,000Viettel 
450989.583.287990,000Viettel 
460989.728.592990,000Viettel 
470989.764.655990,000Viettel 
480989.784.3381,290,000Viettel 
490912.059.878880,000Vinaphone 
500912.77.4892580,000Vinaphone 
510912.994.238980,000Vinaphone 
520919.02.79.48680,000Vinaphone 
530934.677.148150,000Mobifone 
540943.970.458580,000Vinaphone 
550943.97.09.08580,000Vinaphone