Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 094.357.0308 990,000 Vinaphone 
2 096.71.74.988 1,900,000 Viettel 
3 0967.329.788 1,900,000 Viettel 
4 0967.925.498 990,000 Viettel 
5 0967.943.498 990,000 Viettel 
6 0967.964.855 990,000 Viettel 
7 0967.985.348 990,000 Viettel 
8 0967.989.182 990,000 Viettel 
9 0967.995.482 990,000 Viettel 
10 096.992.8583 990,000 Viettel 
11 096.995.4458 990,000 Viettel 
12 0972.313.428 590,000 Viettel 
13 097.32.32.085 990,000 Viettel 
14 0975.008.055 1,900,000 Viettel 
15 0975.276.887 990,000 Viettel 
16 0976.187.498 990,000 Viettel 
17 0976.989.182 990,000 Viettel 
18 0977.890.685 1,390,000 Viettel 
19 0981.52.8989 8,900,000 Viettel 
20 098.4499.178 1,390,000 Viettel 
21 0985.149.878 1,290,000 Viettel 
22 0985.914.878 990,000 Viettel 
23 09.8595.8672 890,000 Viettel 
24 0985.998.029 1,200,000 Viettel 
25 0986.847.395 1,190,000 Viettel 
26 0987.714.698 1,900,000 Viettel 
27 0987.908.495 990,000 Viettel 
28 0987.98.3645 990,000 Viettel 
29 0989.728.592 990,000 Viettel 
30 0989.764.655 990,000 Viettel 
31 0912.77.4892 880,000 Vinaphone 
32 0919.02.79.48 680,000 Vinaphone 
33 0943.970.458 580,000 Vinaphone 
34 0943.97.09.08 580,000 Vinaphone 
35 0945.369.182 580,000 Vinaphone 
36 0948.095.798 580,000 Vinaphone 
37 0948.675.857 580,000 Vinaphone 
38 0949.095.805 580,000 Vinaphone 
39 096.101.3388 3,800,000 Viettel 
40 0961.088.575 880,000 Viettel 
41 0961.12.7788 2,800,000 Viettel 
42 0961.21.7788 2,800,000 Viettel 
43 0961.25.5678 13,800,000 Viettel 
44 0961.30.7788 2,800,000 Viettel 
45 0961.43.5678 9,800,000 Viettel 
46 0961.54.9898 2,800,000 Viettel 
47 0961.58.7788 3,800,000 Viettel 
48 0961.94.7788 2,800,000 Viettel 
49 0962.75.8877 1,880,000 Viettel 
50 0963.184.792 500,000 Viettel 
51 096.34567.18 3,800,000 Viettel 
52 0965.584.183 680,000 Viettel 
53 0965.905.580 580,000 Viettel 
54 0965.919.008 880,000 Viettel 
55 0965.97.0128 880,000 Viettel