SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10912.914.508990,000Vinaphone 
20912.915.408990,000Vinaphone 
30912.916.308990,000Vinaphone 
40913.803.2581,900,000Vinaphone 
5094.357.03081,390,000Vinaphone 
6094 39.68.7581,190,000Vinaphone 
70962.89.89.53990,000Viettel 
80963 588.8931,290,000Viettel 
90965 112.438990,000Viettel 
100965 114.238990,000Viettel 
110965 398.8561,390,000Viettel 
120965.586.2993,900,000Viettel 
13096 71.74.9882,900,000Viettel 
140967 329.7882,900,000Viettel 
150967 382.7981,190,000Viettel 
160967 936.2981,290,000Viettel 
170967 943.4981,190,000Viettel 
180967.945.3881,900,000Viettel 
190967.964.8551,190,000Viettel 
200967.975.808980,000Viettel 
210967.985.348990,000Viettel 
220967.989.182990,000Viettel 
230967 995.4821,190,000Viettel 
240968 29.79.181,390,000Viettel 
250968 827.9551,190,000Viettel 
260969 146.7981,190,000Viettel 
270969.14.87781,900,000Viettel 
280969 189.4581,390,000Viettel 
290969 792.0981,290,000Viettel 
300972 313.428890,000Viettel 
310972.758.867990,000Viettel 
320973.224.318980,000Viettel 
330974 11.01.882,900,000Viettel 
340975 26.88772,390,000Viettel 
350975.276.887990,000Viettel 
360975.295.8863,900,000Viettel 
370975 48.85853,900,000Viettel 
380977 824.8951,290,000Viettel 
390977 890.6851,190,000Viettel 
400978 937.0882,900,000Viettel 
410978 94.99221,390,000Viettel 
420979 854.85416,900,000Viettel 
430983 120.1781,190,000Viettel 
440983 58.56.871,690,000Viettel 
450985 914.878990,000Viettel 
460985 99.80291,900,000Viettel 
470986 847.3951,190,000Viettel 
480986 857.5381,190,000Viettel 
490987 714.698990,000Viettel 
500987 936.278990,000Viettel 
510987.946.295990,000Viettel 
520989.583.287990,000Viettel 
530989 74.15881,900,000Viettel 
540989 764.655990,000Viettel 
550912 059.085880,000Vinaphone