Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901 309.368 1,500,000 Mobifone 
2 0901 337.268 1,500,000 Mobifone 
3 0901 373.268 1,500,000 Mobifone 
4 094.357.0308 990,000 Vinaphone 
5 0943.97.49.68 999,000 Vinaphone 
6 0948 001.575 568,000 Vinaphone 
7 0965 112.438 580,000 Viettel 
8 0967.329.788 1,900,000 Viettel 
9 0967.925.498 990,000 Viettel 
10 0967.943.498 990,000 Viettel 
11 0967.964.855 990,000 Viettel 
12 0967.985.348 990,000 Viettel 
13 0967.995.482 990,000 Viettel 
14 096.992.8583 990,000 Viettel 
15 096.995.4458 990,000 Viettel 
16 0969 971468 1,300,000 Viettel 
17 097.32.32.085 990,000 Viettel 
18 0975.008.055 1,900,000 Viettel 
19 0975.276.887 990,000 Viettel 
20 0976.187.498 990,000 Viettel 
21 0976.989.182 990,000 Viettel 
22 0977 875.880 1,390,000 Viettel 
23 0977.890.685 1,390,000 Viettel 
24 0978 954368 999,000 Viettel 
25 098.4499.178 1,390,000 Viettel 
26 0985.149.878 1,290,000 Viettel 
27 0985.914.878 990,000 Viettel 
28 09.8595.8672 890,000 Viettel 
29 0985.998.029 1,200,000 Viettel 
30 0986.847.395 1,190,000 Viettel 
31 0987.908.495 990,000 Viettel 
32 0987.98.3645 990,000 Viettel 
33 0989.728.592 990,000 Viettel 
34 0989.764.655 990,000 Viettel 
35 0901 7332.68 2,000,000 Mobifone 
36 0909 314.768 1,000,000 Mobifone 
37 0911 510.868 1,390,000 Vinaphone 
38 0911 514468 999,000 Vinaphone 
39 0911 520768 999,000 Vinaphone 
40 0911 527068 999,000 Vinaphone 
41 0911 528968 999,000 Vinaphone 
42 0911 580168 999,000 Vinaphone 
43 0911 581068 999,000 Vinaphone 
44 0911 582968 999,000 Vinaphone 
45 0911 584768 999,000 Vinaphone 
46 0911 587468 999,000 Vinaphone 
47 0911 589268 999,000 Vinaphone 
48 0911 594668 1,390,000 Vinaphone 
49 0911 704368 999,000 Vinaphone 
50 0911.76.3868 1,500,000 Vinaphone 
51 0911 768368 2,650,000 Vinaphone 
52 0912.77.4892 880,000 Vinaphone 
53 0915.09.10.68 999,000 Vinaphone 
54 0916 359268 1,100,000 Vinaphone 
55 0917 271868 2,500,000 Vinaphone