SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10907.98.66771,900,000Mobifone 
20907.986.9561,000,000Mobifone 
30917 8766691,210,000Vinaphone 
40934.77.66893,625,000Mobifone 
50934.796.6783,875,000Mobifone 
60938 9211061,100,000Mobifone 
70946.6789.731,200,000Vinaphone 
80949 9854561,190,000Vinaphone 
90963 566.9871,390,000Viettel 
100963 5768961,500,000Viettel 
110963 5796681,400,000Viettel 
120965 574.9863,900,000Viettel 
130967 367.4891,390,000Viettel 
140967.91.67681,490,000Viettel 
150969.174.9861,680,000Viettel 
160969 921.8871,290,000Viettel 
17097 4568.7761,290,000Viettel 
180975 0121862,000,000Viettel 
190976 387.964990,000Viettel 
20097.851.3006990,000Viettel 
210978 742.7961,290,000Viettel 
220979 084.7961,390,000Viettel 
230979 847.663990,000Viettel 
240985 3967661,040,000Viettel 
250986.874.377990,000Viettel 
260987 741.8961,390,000Viettel 
270987.768.176990,000Viettel 
280987 79.22.961,590,000Viettel 
290989 543.7863,900,000Viettel 
300903.52.79.861,140,000Mobifone 
310905 3685672,300,000Mobifone 
320905 7903861,140,000Mobifone 
330906 9689571,140,000Mobifone 
340907.05.12.871,500,000Mobifone 
350907.319.8661,200,000Mobifone 
360907.39.52.861,500,000Mobifone 
370907.58.63361,500,000Mobifone 
380907.69.13861,500,000Mobifone 
39090.797.12861,100,000Mobifone 
4009 08 06 19974,000,000Mobifone 
410908.736.73615,000,000Mobifone 
420908 7667971,260,000Mobifone 
430909 1687271,450,000Mobifone 
440909.87.56.871,140,000Mobifone 
450912 3712862,300,000Vinaphone 
460912. 6899963,500,000Vinaphone 
470912 9635861,990,000Vinaphone 
480913 0798661,100,000Vinaphone 
490913.19.02.862,500,000Vinaphone 
500913.227.1861,000,000Vinaphone 
510913.69.89.862,500,000Vinaphone 
520913 7876621,200,000Vinaphone 
530913 9087662,000,000Vinaphone 
540913 9094861,870,000Vinaphone 
550913 9846361,440,000Vinaphone