Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0907.96.7768 1,300,000 Mobifone 
2 0907 977686 2,000,000 Mobifone 
3 0961.76.6789 39,000,000 Viettel 
4 0971.66.6789 59,000,000 Viettel 
5 0979.084.796 990,000 Viettel 
6 0987.741.896 990,000 Viettel 
7 0907.19.3686 2,600,000 Mobifone 
8 0907.50.7768 1,300,000 Mobifone 
9 0907 533686 2,800,000 Mobifone 
10 0907 553686 2,800,000 Mobifone 
11 0907 570768 1,200,000 Mobifone 
12 0917.17.4668 2,400,000 Vinaphone 
13 09.1727.63.68 1,750,000 Vinaphone 
14 0936.70.37.68 800,000 Mobifone 
15 0939 323686 2,800,000 Mobifone 
16 0939 657668 1,800,000 Mobifone 
17 0939 667568 2,400,000 Mobifone 
18 0943 77 6968 600,000 Vinaphone 
19 0943.97.02.87 580,000 Vinaphone 
20 0961.07.5678 11,800,000 Viettel 
21 0961.076.785 580,000 Viettel 
22 0961 535686 4,900,000 Viettel 
23 0961.56.6789 48,000,000 Viettel 
24 0962.7789.65 680,000 Viettel 
25 0962.79.5678 16,800,000 Viettel 
26 0965 637968 1,990,000 Viettel 
27 0967.038.916 680,000 Viettel 
28 0967.087.057 680,000 Viettel 
29 0968.541.727 680,000 Viettel 
30 0968.75.01.76 680,000 Viettel 
31 0971.06.5678 11,800,000 Viettel 
32 0971.46.6789 28,000,000 Viettel 
33 0971 477068 699,000 Viettel 
34 0971.479.886 1,800,000 Viettel 
35 0974.968.097 980,000 Viettel 
36 0975.021.896 880,000 Viettel 
37 0976.774.586 1,800,000 Viettel 
38 0977 174068 500,000 Viettel 
39 0977.23.08.67 880,000 Viettel 
40 0977 633068 950,000 Viettel 
41 0978.16.76.96 4,800,000 Viettel 
42 0981.174.586 1,580,000 Viettel 
43 0981.34.1616 3,980,000 Viettel 
44 0984.154.017 680,000 Viettel 
45 0984.391.096 680,000 Viettel 
46 0985.014.237 580,000 Viettel 
47 0986.649.773 680,000 Viettel 
48 0987.071.476 680,000 Viettel 
49 0987.141.306 680,000 Viettel 
50 0987.865.772 680,000 Viettel 
51 0988.751.416 880,000 Viettel 
52 0989.365.946 880,000 Viettel 
53 09.0707.37.68 2,600,000 Mobifone 
54 0907.13.7686 1,600,000 Mobifone 
55 0907 191686 3,000,000 Mobifone