Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 09.33.544.768 800,000 Mobifone 
2 0934 543768 800,000 Mobifone 
3 0937 634368 900,000 Mobifone 
4 0963.531.084 680,000 Viettel 
5 0964 337368 1,399,000 Viettel 
6 096.45678.13 2,800,000 Viettel 
7 096.8899.594 1,380,000 Viettel 
8 0969.187.694 680,000 Viettel 
9 0969.513.284 580,000 Viettel 
10 0969.752.894 680,000 Viettel 
11 0983.968.493 680,000 Viettel 
12 0984.155.674 680,000 Viettel 
13 0984.452.773 680,000 Viettel 
14 0984.792.073 580,000 Viettel 
15 0985.430.893 680,000 Viettel 
16 0986.18.07.73 880,000 Viettel 
17 0989.586.994 980,000 Viettel 
18 0934 333068 800,000 Mobifone 
19 0939 144368 1,300,000 Mobifone 
20 0943 914 368 550,000 Vinaphone 
21 0963.418.594 500,000 Viettel 
22 0976.318.294 500,000 Viettel 
23 0976.38.3003 2,700,000 Viettel 
24 0981.34.3388 3,750,000 Viettel