Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0981.333.444 39,000,000 Viettel 
2 0963.531.084 680,000 Viettel 
3 096.45678.13 2,800,000 Viettel 
4 0965.911.684 680,000 Viettel 
5 096.8899.594 1,380,000 Viettel 
6 0969.187.694 680,000 Viettel 
7 0969.219.184 680,000 Viettel 
8 0969.513.284 580,000 Viettel 
9 0969.752.894 680,000 Viettel 
10 0976.83.0033 1,280,000 Viettel 
11 0983.968.493 680,000 Viettel 
12 0984.155.674 680,000 Viettel 
13 0984.452.773 680,000 Viettel 
14 0984.792.073 580,000 Viettel 
15 0985.430.893 680,000 Viettel 
16 0986.18.07.73 880,000 Viettel 
17 0989.586.994 980,000 Viettel 
18 0963.418.594 500,000 Viettel 
19 0976.318.294 500,000 Viettel 
20 0976.38.3003 2,700,000 Viettel 
21 0981.34.3388 3,750,000 Viettel