SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10907 7996841,000,000Mobifone 
20908 459013750,000Mobifone 
30908 492133950,000Mobifone 
40912 138924600,000Vinaphone 
50912 145863690,000Vinaphone 
60912 1686331,200,000Vinaphone 
70912 918243600,000Vinaphone 
80912 983214590,000Vinaphone 
90913 0298341,050,000Vinaphone 
100913.05.81.841,100,000Vinaphone 
110913.068.633600,000Vinaphone 
120913.08.05.942,950,000Vinaphone 
130913 0806931,500,000Vinaphone 
140913.081.494600,000Vinaphone 
150913 0984231,050,000Vinaphone 
160913 8607232,050,000Vinaphone 
170914 720583800,000Vinaphone 
180915.60.80.73699,000Vinaphone 
190915.684.303600,000Vinaphone 
200916 976894700,000Vinaphone 
210917 4182342,400,000Vinaphone 
220917.699.684450,000Vinaphone 
230917.869.883800,000Vinaphone 
240919 2303841,500,000Vinaphone 
250919 278003489,000Vinaphone 
260919 65 88 94500,000Vinaphone 
270919.68.4994800,000Vinaphone 
280919 687694450,000Vinaphone 
290925.798.9641,090,000Vietnamobile 
300932 70 70 83800,000Mobifone 
310932 9798841,160,000Mobifone 
320934.996.8831,199,000Mobifone 
330938.5679.84450,000Mobifone 
340938 921214750,000Mobifone 
350939 012384650,000Mobifone 
360939 458894870,000Mobifone 
370943 510584500,000Vinaphone 
380943 512483500,000Vinaphone 
390943 541184500,000Vinaphone 
400943 570083700,000Vinaphone 
410943 580163500,000Vinaphone 
420945 310584800,000Vinaphone 
430945.38.41.41600,000Vinaphone 
440945 7887741,100,000Vinaphone 
450945.79.89.44500,000Vinaphone 
460946.258.113750,000Vinaphone 
470946 2813332,700,000Vinaphone 
480946 689593698,000Vinaphone 
490948 0133831,300,000Vinaphone 
500948 017703500,000Vinaphone 
510948 085113700,000Vinaphone 
52094.991.8883450,000Vinaphone 
530949 9809833,500,000Vinaphone 
540949 996814599,000Vinaphone 
550962.6879.93599,000Viettel