SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10948.051.390990,000Vinaphone 
20949.957.880990,000Vinaphone 
30949.958.780990,000Vinaphone 
40965.154.180990,000Viettel 
50967 948.790990,000Viettel 
60967.949.681990,000Viettel 
70967.992.8901,290,000Viettel 
809 6887.6591990,000Viettel 
9097 678.11001,590,000Viettel 
100978 747.890990,000Viettel 
110983.179.020980,000Viettel 
120987 786.491990,000Viettel 
130989 774.690990,000Viettel 
140912 300.831680,000Vinaphone 
1509 1238.1120580,000Vinaphone 
160912 985.661680,000Vinaphone 
170912 986.390880,000Vinaphone 
180912 986.561680,000Vinaphone 
190912 996.380880,000Vinaphone 
200912 996.821580,000Vinaphone 
210964 1111.889,880,000Viettel 
220966 869.131680,000Viettel 
230966 890.171580,000Viettel 
240966 89.0191980,000Viettel 
250966 893141590,000Viettel 
260966 893231590,000Viettel 
270966 896131590,000Viettel 
280966 897121590,000Viettel 
290968 900.791680,000Viettel 
300968 945.891880,000Viettel 
310969 58.1441980,000Viettel 
320972 18.0011880,000Viettel 
330973 08.0011880,000Viettel 
340973 20.8811680,000Viettel 
350973 28.99001,280,000Viettel 
360973 80.0011880,000Viettel 
370973 95.8800880,000Viettel 
380976 81.9900880,000Viettel 
390976 881.091880,000Viettel 
400977 396.800680,000Viettel 
410977.618.180990,000Viettel 
420978 14.5500680,000Viettel 
430978 30.0011980,000Viettel 
44097 838.7700880,000Viettel 
45097 858.1441880,000Viettel 
460978 67.0011980,000Viettel 
470978 76.1100680,000Viettel 
480983 957.060580,000Viettel 
490984 57.3300680,000Viettel 
500984 95.7070980,000Viettel 
510986 964.511680,000Viettel 
520987.22.10.91800,000Viettel 
530988.19.20111,600,000Viettel 
540989 362.3611,680,000Viettel 
550947.83.19801,800,000Vinaphone 
560