SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10948.051.390990,000Vinaphone 
20949.957.880990,000Vinaphone 
30949.958.681990,000Vinaphone 
40949.958.780990,000Vinaphone 
50965.154.180990,000Viettel 
60967 948.790990,000Viettel 
70967.949.681990,000Viettel 
80967.992.8901,290,000Viettel 
909 6887.6591990,000Viettel 
10097 678.11001,590,000Viettel 
110978 747.890990,000Viettel 
120983.179.020980,000Viettel 
130987 786.491990,000Viettel 
140989 774.690990,000Viettel 
150912 300.831680,000Vinaphone 
1609 1238.1120580,000Vinaphone 
170912 985.661680,000Vinaphone 
180912 986.390880,000Vinaphone 
190912 986.561680,000Vinaphone 
200912 996.380880,000Vinaphone 
210912 996.821580,000Vinaphone 
220964 1111.889,880,000Viettel 
230966 869.131680,000Viettel 
240966 890.171580,000Viettel 
250966 89.0191980,000Viettel 
260966 893141590,000Viettel 
270966 896131590,000Viettel 
280966 897121590,000Viettel 
290968 900.791680,000Viettel 
300968 945.891880,000Viettel 
310969 58.1441980,000Viettel 
320972 18.0011880,000Viettel 
330973 08.0011880,000Viettel 
340973 20.8811680,000Viettel 
350973 28.99001,280,000Viettel 
360973 80.0011880,000Viettel 
370973 95.8800880,000Viettel 
380976 81.9900880,000Viettel 
390976 881.091880,000Viettel 
400977 396.800680,000Viettel 
410977.618.180990,000Viettel 
420978 09.2211680,000Viettel 
430978 14.5500680,000Viettel 
440978 30.0011980,000Viettel 
45097 838.7700880,000Viettel 
46097 858.1441880,000Viettel 
470978 67.0011980,000Viettel 
480978 76.1100680,000Viettel 
490983 957.060580,000Viettel 
500984 57.3300680,000Viettel 
510984 95.7070980,000Viettel 
520986 964.511680,000Viettel 
530988.19.20111,600,000Viettel 
540989 362.3611,680,000Viettel 
550989 61.2211680,000Viettel