SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10912.986.301790,000Vinaphone 
20948.051.390990,000Vinaphone 
30949.957.880990,000Vinaphone 
40949.958.681990,000Vinaphone 
50949.958.780990,000Vinaphone 
60965.154.180990,000Viettel 
70966 832131800,000Viettel 
80967 948.790990,000Viettel 
90967.949.681990,000Viettel 
1009 6887.6591990,000Viettel 
11097 678.11001,590,000Viettel 
120978 747.890990,000Viettel 
130983.179.020980,000Viettel 
140987 786.491990,000Viettel 
150988.401.531496,000Viettel 
160989.36.1030496,000Viettel 
170989 774.690990,000Viettel 
180907.56.56.81800,000Mobifone 
190912 300.831680,000Vinaphone 
2009 1238.1120580,000Vinaphone 
210912 985.661680,000Vinaphone 
220912 986.390880,000Vinaphone 
230912 986.561680,000Vinaphone 
240912 996.380880,000Vinaphone 
250912 996.821580,000Vinaphone 
260918 6111025,200,000Vinaphone 
270943 590 890496,000Vinaphone 
280962 86.3311680,000Viettel 
290964 1111.889,880,000Viettel 
300966 869.131680,000Viettel 
310966 890.171580,000Viettel 
320966 89.0191980,000Viettel 
330966 893141590,000Viettel 
340966 893231590,000Viettel 
350966 896131590,000Viettel 
360966 897121590,000Viettel 
370968 79.4141680,000Viettel 
380968 900.791680,000Viettel 
390968 945.891880,000Viettel 
400969.18.07.81900,000Viettel 
410969 58.1441980,000Viettel 
420972 18.0011880,000Viettel 
430973 08.0011880,000Viettel 
440973 20.8811680,000Viettel 
450973 28.99001,280,000Viettel 
460973 80.0011880,000Viettel 
470973 95.8800880,000Viettel 
480976 81.9900880,000Viettel 
490976 881.091880,000Viettel 
500977 396.800680,000Viettel 
510977.618.180990,000Viettel 
520978 09.2211680,000Viettel 
530978 14.5500680,000Viettel 
540978 30.0011980,000Viettel 
55097 838.7700880,000Viettel