SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10903 9019801,500,000Mobifone 
20903 9863011,050,000Mobifone 
30904 8053911,499,000Mobifone 
40907 586121620,000Mobifone 
50908.41.91.61600,000Mobifone 
60908.443.191500,000Mobifone 
70912 128691750,000Vinaphone 
80912 938070700,000Vinaphone 
90912 950841450,000Vinaphone 
100912.954.180550,000Vinaphone 
110912 9628111,200,000Vinaphone 
120912 968121689,000Vinaphone 
130912 984330799,000Vinaphone 
140912 987030899,000Vinaphone 
150913 0985401,050,000Vinaphone 
160913 849041550,000Vinaphone 
170914 7368102,000,000Vinaphone 
180915.60.80.91899,000Vinaphone 
190919.20.09.811,500,000Vinaphone 
200919 280451600,000Vinaphone 
210924 618171850,000Vietnamobile 
220933.66.3801600,000Mobifone 
230935 4080911,000,000Mobifone 
240936 319080699,000Mobifone 
250936 388011510,000Mobifone 
260939.80.61.30950,000Mobifone 
270939.80.70.30750,000Mobifone 
280939.807.300700,000Mobifone 
290943 521870500,000Vinaphone 
300943 581090750,000Vinaphone 
310943 581180700,000Vinaphone 
320943 581360500,000Vinaphone 
330945.30.08.91780,000Vinaphone 
340945.31.08.90780,000Vinaphone 
35094.668.9791750,000Vinaphone 
36094.668.99.71750,000Vinaphone 
370962 897891840,000Viettel 
380962 898791989,000Viettel 
390963 789980975,000Viettel 
400965.101.890480,000Viettel 
410965 11 08 901,100,000Viettel 
420965 119080850,000Viettel 
430965.13.07.802,000,000Viettel 
440965.1441.811,399,000Viettel 
450965.151.480480,000Viettel 
460965.182.170670,000Viettel 
470965 186211600,000Viettel 
480965 186301500,000Viettel 
490965 186310500,000Viettel 
500965.19.01.802,000,000Viettel 
510966 801711499,000Viettel 
520966.81.01.71900,000Viettel 
5309668.111.70450,000Viettel 
540966 832131500,000Viettel 
550967.711.080789,000Viettel