SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10903 9863011,050,000Mobifone 
20908 899790900,000Mobifone 
30912 9628111,200,000Vinaphone 
40913 0985401,050,000Vinaphone 
50914 7368102,000,000Vinaphone 
60919.29.10.80900,000Vinaphone 
70935 4080911,000,000Mobifone 
80938.9.6.20111,150,000Mobifone 
90943.988.990900,000Vinaphone 
100948 011970960,000Vinaphone 
110963 335820790,000Viettel 
120965.10.08.91900,000Viettel 
130965 119080850,000Viettel 
140965.17.12.80990,000Viettel 
150967 711080790,000Viettel 
160967 986590970,000Viettel 
170967 9988211,399,000Viettel 
180973 284411900,000Viettel 
190974.11.09.80800,000Viettel 
200974.11.80.90900,000Viettel 
210974 1844111,480,000Viettel 
220975 8433001,450,000Viettel 
230976 701810920,000Viettel 
240976 781100900,000Viettel 
250979 6888312,300,000Viettel 
260983 1206911,100,000Viettel 
270983 1702811,000,000Viettel 
28098.397.20011,200,000Viettel 
290984 015741790,000Viettel 
300987 5800111,890,000Viettel 
310987 998801800,000Viettel 
3209.8868.91.915,000,000Viettel 
330989 323401830,000Viettel 
340989 587940790,000Viettel 
350903 5801101,000,000Mobifone 
360903 9867411,050,000Mobifone 
370905.31.01.801,200,000Mobifone 
380908.01.11.611,080,000Mobifone 
390908 459291900,000Mobifone 
400909.32.78901,200,000Mobifone 
410912 301281899,000Vinaphone 
420912.310.3801,500,000Vinaphone 
430912 3820111,599,000Vinaphone 
440912 989801900,000Vinaphone 
450913 21 12 801,300,000Vinaphone 
460913 220181799,000Vinaphone 
470913 22 11 801,200,000Vinaphone 
480913 230180899,000Vinaphone 
490913.28.03.011,200,000Vinaphone 
500913 2810301,000,000Vinaphone 
510914.18.20111,000,000Vinaphone 
520914 7888111,200,000Vinaphone 
530915.03.01.80799,000Vinaphone 
540915 82 00112,250,000Vinaphone 
550917 8000111,500,000Vinaphone