Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0942 788.911 568,000 Vinaphone 
2 0945 733.080 568,000 Vinaphone 
3 0945 838.011 568,000 Vinaphone 
4 0945 868.711 568,000 Vinaphone 
5 0945 883.101 568,000 Vinaphone 
6 0965.84.1970 1,700,000 Viettel 
7 0984.073.691 680,000 Viettel 
8 0984.617.491 570,000 Viettel 
9 0984.657.190 800,000 Viettel 
10 0989.413.050 880,000 Viettel 
11 0989.639.690 1,280,000 Viettel 
12 0989.974.580 880,000 Viettel 
13 0961.087.161 370,000 Viettel 
14 0961.863.590 500,000 Viettel 
15 0963.387.290 500,000 Viettel 
16 0968.738.990 670,000 Viettel 
17 0977.28.1960 970,000 Viettel 
18 0985 92.7700 770,000 Viettel