SttSố sim10 số /11 sốGiá bánSố rẻ /Số vipMạngPhân loại sim
10912 144891500,000Vinaphone 
20912 154980500,000Vinaphone 
30912 174681500,000Vinaphone 
40912 186390500,000Vinaphone 
50912 197280500,000Vinaphone 
60912 916380500,000Vinaphone 
70912 980190500,000Vinaphone 
80913 076580500,000Vinaphone 
90913 084491500,000Vinaphone 
100913 804590500,000Vinaphone 
110913 814490500,000Vinaphone 
120913 834290500,000Vinaphone 
130913 836081500,000Vinaphone 
140913 844091500,000Vinaphone 
150914 727081500,000Vinaphone 
160915 614580500,000Vinaphone 
170915 631680500,000Vinaphone 
180917 434281500,000Vinaphone 
190917 443281500,000Vinaphone 
200917 471280500,000Vinaphone 
210918 342390500,000Vinaphone 
220919 207380500,000Vinaphone 
230965.154.180990,000Viettel 
240965.198.010546,000Viettel 
250967 939 880999,000Viettel 
260967 948.790990,000Viettel 
270969 728891720,000Viettel 
280983.179.020980,000Viettel 
290984.02.1951888,000Viettel 
300985.7000.91593,000Viettel 
310986 631 231770,000Viettel 
320989 774.690990,000Viettel 
330989.788.091850,000Viettel 
340902.035.181600,000Mobifone 
350902 180171600,000Mobifone 
36090543 19802,500,000Mobifone 
370908.03.19905,800,000Mobifone 
380908 7719801,500,000Mobifone 
390908.934.961496,000Mobifone 
400912 013481500,000Vinaphone 
410912 027891500,000Vinaphone 
420912 038 051500,000Vinaphone 
430912 039780500,000Vinaphone 
440912 045891500,000Vinaphone 
450912 054891500,000Vinaphone 
460912 078390500,000Vinaphone 
470912 083790500,000Vinaphone 
480912 093780500,000Vinaphone 
490912 149481500,000Vinaphone 
500912 278091500,000Vinaphone 
510912 328491500,000Vinaphone 
520912 369180500,000Vinaphone 
530912 396081500,000Vinaphone 
540912 419580500,000Vinaphone 
550912 431081500,000Vinaphone