Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901 269189 430,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
2 090.13555.92 800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
3 0932225199 1,800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
4 0934 926141 490,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
5 0936 852 894 450,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
6 0937 319774 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
7 0939 821279 750,000 Mobifone  Sim Thần Tài
8 012.29.11.19.19 1,350,000 Mobifone  Sim Số Lặp
9 0932 642142 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
10 0933 373254 500,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
11 0937.638.939 1,200,000 Mobifone  Sim Thần Tài
12 09.384848.23 1,000,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
13 0939 201149 800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
14 01212 742888 1,250,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
15 01227.3.4.1987 450,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
16 0901.84.83.86 2,200,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
17 0902.50.1962 550,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
18 0904.91.91.44 900,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
19 0935 432088 700,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
20 0901.26.7797 380,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
21 0905 586697 600,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
22 0905 687046 450,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
23 0906 269895 430,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
24 0936 275993 560,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
25 0936 58 7181 500,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
26 0937 146894 490,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
27 01203 863888 1,000,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
28 01219.88.74.74 450,000 Mobifone  Sim Số Lặp
29 01284.44.22.88 800,000 Mobifone  Sim Số Kép
30 01286 39 0123 800,000 Mobifone  Sim Số Tiến
31 0901 694594 1,200,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
32 0901 806750 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
33 0902 611464 390,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
34 0933 056252 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
35 0934.22.02.94 750,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
36 0936.21.07.98 1,000,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
37 0938.22.99.48 450,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
38 01203.70.1978 450,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
39 01216 861555 950,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
40 0902 807147 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
41 0904 444892 799,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
42 0906.15.11.76 1,000,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
43 0909 661404 748,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
44 0936.645.492 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
45 01227 967968 1,200,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
46 0905 29 69 70 1,000,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
47 0905 721587 480,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
48 0906 142575 390,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
49 0908 151494 850,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
50 0931.065.048 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
51 0931.065.481 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
52 0933.23.10.93 1,440,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
53 0933 346181 650,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
54 0934.42.92.12 600,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
55 0936 219421 490,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ