Stt Số sim 10 số / 11 số Giá bán Số rẻ / Số vip Mạng Phân loại sim
1 0901 293000 1,100,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
2 0903 982264 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
3 0906 160438 500,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
4 0932 068848 700,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
5 0934.23.86.95 619,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
6 0935.77.89.44 600,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
7 0937 494145 620,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
8 0938 230605 800,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
9 01217 562468 600,000 Mobifone  Sim Số Tiến
10 01223 88.66.79 650,000 Mobifone  Sim Thần Tài
11 01267.11.33.11 1,500,000 Mobifone  Sim Số Kép
12 0932 243866 950,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
13 0936 653022 590,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
14 01204 021974 750,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
15 0906 140345 690,000 Mobifone  Sim Số Tiến
16 0936 624004 500,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
17 0937 245388 430,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
18 0938 969833 600,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
19 01212 691975 600,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
20 01216 666728 600,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
21 01225 250099 458,000 Mobifone  Sim Số Kép
22 01282 163888 2,600,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
23 0904 296932 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
24 0904 696367 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
25 0932.11.66.51 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
26 01212 998444 550,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
27 01213 471975 600,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
28 01214 841975 600,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
29 01222 336566 458,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
30 01264 040888 1,100,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
31 01264 168568 550,000 Mobifone  Sim Lộc Phát
32 01267 486484 350,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
33 01284.519.888 500,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
34 0909 258547 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
35 0932 649951 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
36 0933 79 20 24 590,000 Mobifone  Sim Số Tiến
37 0938 756255 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
38 01213.70.88.66 550,000 Mobifone  Sim Số Kép
39 01285 010777 450,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
40 0902.45.3455 1,000,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
41 0904 301202 1,100,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
42 0932 040537 400,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
43 0933 323080 525,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
44 0934 304661 550,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
45 0934.595.434 1,500,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
46 0935 487722 1,280,000 Mobifone  Sim Số Kép
47 0936 332696 699,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
48 0937.04.43.43 450,000 Mobifone  Sim Số Lặp
49 01216 409777 450,000 Mobifone  Sim Tam Hoa
50 0121.6666260 600,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
51 01282 726726 1,100,000 Mobifone  Sim Taxi
52 01286.1111.77 1,200,000 Mobifone  Sim Năm Sinh
53 0903.477537 440,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
54 0903 534905 500,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ
55 0909.79.4564 600,000 Mobifone  Sim Dễ Nhớ