Khuyến mại 04 ngày vàng (từ 28/04 đến 01/05/2011)

Khuyến mại 04 ngày vàng (từ 28/04 đến 01/05/2011)
Chủ đề: Khuyến mại ngày Vàng. Đối tượng: (1) Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao Mobile Broadband trả trước). (2) Thuê bao trả sau đang hoạt động. Phạm vi áp dụng: Toàn quốc. Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 28/4/2011 đến 24h00 ngày 01/5/2011 (04 ngày Vàng).
   Nội dung: (1)  Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ: Thực hiện nạp thẻ:

- Tặng 100% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 50% của giá trị được tặng cộng vào Tài khoản KM & 50% cộng vào Tài khoản KM1.

- Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 03 ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

+ Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của 03 ngày Vàng.

+ Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì vẫn được hưởng khuyến mại của 03 ngày Vàng. Số thẻ nạp trong 03 ngày Vàng tính vào số lượng của các thẻ nạp đầu tiên được hưởng khuyến mại trước đó.

- Đối với thuê bao Mobile Broadband (MB): tặng 100% giá trị cho các thẻ nạp trong 03 ngày Vàng vào Tài khoản KM.

- Áp dụng khuyến mại cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trước ngày 28/4/2011.

(2)Thuê bao trả sau đang hoạt động:

- Miễn phí cước Data phát sinh trong 03 Ngày Vàng. Lưu lượng Data được miễn phí không nằm trong (không được tính vào)phần lưu lượng miễn phí của các gói Data, gói iTouch đã đăng ký sử dụng.

- Không áp dụng cho thuê bao tham gia chương trình Khuyến mại toàn quốc từ 20/4/2010 đến 20/5/2010.

Thứ tư , 04/05/2011 , 00:00 (GMT+7)