"Tôi yêu MobiFone" - nội dung câu hỏi tháng 03/2011 và kết quả trúng giải tháng 02/2011

* Câu hỏi tháng thứ mười một (Tháng 03/2011):

Câu hỏi 1: Bạn hãy cho biết: Hội viên chương trình Kết nối dài lâu của MobiFone được hưởng những quyền lợi gì?

  • Phương án 1: Được hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của MobiFone và của các đối tác liên kết.
  • Phương án 2: Được giảm cước khi sử dụng dịch vụ của MobiFone.

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu người có đáp án giống bạn?

  • Thời gian kết thúc tham dự câu hỏi tháng 03/2011: 24h ngày 31/03/2011.

* Câu hỏi Quý thứ tư (Tháng 02 + 03 + 04/2011):

Câu hỏi 1: Bạn hãy cho biết: Khách hàng của MobiFone khi đăng ký là Hội viên của chương trình Kết nối dài lâu có những lợi ích gì?

  • Phương án 1: Được định kỳ tặng cước sử dụng dịch vụ.
  • Phương án 2: Được đổi điểm tích lũy thành cước sử dụng dịch vụ, ưu đãi sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng và các ưu đãi khi hội viên sử dụng dịch vụ của các đối tác liên kết với MobiFone.

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu người có đáp án giống bạn?

  • Thời gian kết thúc tham dự câu hỏi Quý thứ tư: 24h ngày 30/04/2011.

Xem chi tiết nội dung chương trình

Kết quả trúng giải tháng 02/2011

Thứ ba , 08/03/2011 , 16:28 (GMT+7)